ราชันมารสะท้านปฐพี (8 เล่มจบ)

ราชันมารสะท้านปฐพี[เล่ม1-8จบ][PDF][อ่าน+โหลด]


   เรื่องย่อ... ในรุ่นที่แล้ว ชอนกีจา ถือเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งทุกสาขา โดยเฉพาะวิชาบู๊และค่ายกล โดยมี ฮยอลมาจา เป็นศัตรูคู่แค้นที่ไม่มีผู้ใดทราบ ทำให้ชอนกีจาต้องเตรียมกำลังไว้รับมือก่อนตาย วิธีของชอนกีจาคือจับเด็กมาร้อยคน ให้กินหนอนหยินหยางและฝึกฝีมือในถ้ำเป็นเวลาสิบปี แต่ผิดแผนเพราะเด็กตายหมด มี ทันฮยองอู ฝึกฝีมือได้สูงสุดจนสามารถใช้สายฟ้าและวิชาตัวเบาที่เกินมนุษย์เหลือรอดคนเดียว แต่ก็ไม่สามารถติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือนอนตามปกติได้ เพราะต้องคอยระวังภัยตลอดเวลา

เมื่อออกจากถ้ำ ทันฮยองอูก็ได้รับความเอื้ออารีจาก โชซอรยอน คุณหนูตระกูลโชแห่งสำนักคุ้มกันภัยฮานัม จนได้ทำงานเป็นกุลีระหว่างคุ้มกันสินค้าไปตระกูลทัง (และทำเรื่องอื่นๆ ตามคำขอของคุณหนู) นับเป็นโชคดีที่สุด เพราะตระกูลโชโดนล้างอย่างน่าสงสัยว่าเกี่ยวกับข้อมูลมรดกของชอนกีจาที่มอบให้พรรคมูริมแมง (นำโดยหัวหน้าพรรค ทกโคอุน และกุนซือ เชกัลจุงชอน) ที่เป็นอันดับหนึ่งฝ่ายธรรมะ ทำให้โชซอรยอนที่หนีตายตามไปยังขบวนคุ้มกันสินค้าเป็นคนเดียวในครอบครัวที่รอดชีวิต ทั้งหมดเดินทางต่อไปยังตระกูลทังโดยที่โชซอรยอนตั้งใจจะล้มเลิกกิจการ ระหว่างนี้ ทันฮยองอูแสดงฝีมือจน ทังโฮกวัน ผู้อาวุโสตระกูลทังที่คอยช่วยคุ้มกันสินค้า (ระเบิด) กลับตระกูล พบว่า

ราชันมารสะท้านปฐพี เล่ม 1

ราชันมารสะท้านปฐพี เล่ม 2

ราชันมารสะท้านปฐพี เล่ม 3

ราชันมารสะท้านปฐพี เล่ม 4

ราชันมารสะท้านปฐพี เล่ม 5

ราชันมารสะท้านปฐพี เล่ม 6

ราชันมารสะท้านปฐพี เล่ม 7

ราชันมารสะท้านปฐพี เล่ม 8 (เล่มจบ)
2540-01